Ostali sportovi

Ulična trka za Dan Bara

| 23:11:2017 | 21:46:34


Povodom Dana Opštine Bar, Društvo pedagoga fizičke kulture Opštine Bar, a pod pokroviteljstvom Opštine Bar, u petak 24.novembra 2017. godine, od 12,00  sati organizuje tradicionalnu IV ULIČNU TRKU “DAN OPŠTINE BAR”, 2017.

Pravo učešća imaju; Djeca predškolskih ustanova Bara, učenici/ce osnovnih škola Bara, učenici/ce srednjih škola Bara, rekreativci/ke i veterani/ke Bara.

Iz predškolskih ustanova i srednjih škola može učestvovati do 10 učesnika/ca, osnovnih škola do 5 učesnika, a rekreativci/ke i veterani/ke prema slobodnim prijavama. 

Nagrade: 

a.      Za pojedinačne plasmane od I do III mjesta po disciplinama dodijeliće se medalje i diplome;
 
b.       Za ekipni plasman bodovaće se 6 kategorija:
-        Djevojčice iz predškolskih ustanova,
-        Dječaci iz predškolskih ustanova,
-        Pionirke osnovnih škola,
-        Pioniri osnovnih škola,
-        Omladinke srednjih škola,
-        Omladinci srednjih škola,
 
c.       Nagrade za ekipne plasmane:

Za pobjedničke ekipe po kategorijama dodijeliće se pehari, a diplome će se dodijeliti po kategorijama, za ekipne plasmane od I do III mjesta.

Bodovanje za ekipne plasmane: I mjesta po disciplinama 4 boda , II mjesta 2 boda i III mjesta 1 bod . U slučaju istog broja bodova pobjednik je škola koja ima više prvih mjesta, a ako je i tada isti broj bodova pobjednik je ekipa koja ima veći broj drugih mjesta . 

Staza manifestacije je sledeća: Tehmomax, Kafe “La cantina”, Kafe “Moskva”, Sviss “Grand kazino”, Kafe “Varadero”, Poslastičarnica “Helena”, AD “Marina”,  CB,  Dom revolucije,  Dom kulture Bar, “Nimont”,  Dom zdravlja, Robna kuća “FIT”,  Gradski restoran “Samba”, Kafe “Rojal”

Ciljni plato biće ispred: Kafe-a “Pulena” , Kafe-a “Karuba”,  Kafe-a“Perbaco”,  Sport kafe-a Kafe, Kafe-a “La escuina”, Pekare “Cezar” i Cakan sport-a.

Program manifestacije:

12,00  Otvaranje trke, plato ispred Robne kuće “Izbor”,
12,20   Vrtići mlađi uzrast (Ž)  - 50 m  (Tehnomax),
12,25   Vrtići mlađi uzrast (M)  - 50 m  (Tehnomax),
12,30   Vrtići predškolski uzrast (Ž)  - 100 m   (“Moskva”- Grand kazino”),
12,35  Vrtići predškolski uzrast (M) – 100 m (“Moskva”- Grand kazino”),
 
12,40  Osnovne škole 1. razredi  (Ž) 150 m, (CB Bar),
12,45  Osnovne škole 1. razredi  (M) 200 m, (Kafe “Varadero”),
12,50 Osnovne škole 2. razredi  (Ž) 200 m, (Kafe “Varadero”),
12,55 Osnovne škole 2. razredi  (M) 250 m, (Poslastičarnica “Helena”),
13,00  Osnovne škole 3. razredi  (Ž) 250 m, (Poslastičarnica “Helena”),
13,05  Osnovne škole 3. razredi  (M) 300 m, (AD “Marina”), 
13,10  Osnovne škole 4. razredi  (Ž) 300 m, (AD “Marina”), 
13,15  Osnovne škole 4. razredi  (M) 350 m, (Dom revolucije),
13,20  Osnovne škole 5. razredi (Ž) 350 m (Dom revolucije),
13,25  Osnovne škole 5. razredi (M) 400 m (“Nimont”),
13,30  Osnovne škole 6. razredi (Ž) 450 m (Dom kulture Bar),
13,35  Osnovne škole 6. razredi (M) 500 m (Dom zdravlja – Bar),
13,40  Osnovne škole 7. razredi  (Ž) 600 m (Dom zdravlja – Bar),
13,45  Osnovne škole 7. razredi  (M) 700 m (Kafe “Rojal”),
13,50  Osnovne škole 8. razredi  (Ž) 700 m (Kafe “Rojal”),
13,55  Osnovne škole 8. razredi  (M) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
14,00  Osnovne škole 9. razredi  (Ž) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
14,05  Osnovne škole 9. razredi  (M) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
 
14,10  Srednje škole 1. razredi  (Ž) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
14,15  Srednje škole 2. razredi  (Ž) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
14,20  Srednje škole 3. razredi  (Ž) 800 m(Gradski restoran “Samba”),
14,25  Srednje škole 4. razredi  (Ž) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
14,30  Srednje škole 1. razredi (M) 1500 m (Robna kuća “FIT”),
14,40 Srednje škole 2. razredi (M) 1500 m (Robna kuća “FIT”),
14,50  Srednje škole 3. razredi (M) 1500 m (Robna kuća “FIT”),
15,00  Srednje škole 4. razredi (M) 1500 m (Robna kuća “FIT”),
 
15,10  Rekreativci (Ž) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
15,10  Veterani + 40 (Ž) 800 m (Gradski restoran “Samba”),
15,10  Rekreativci (M) 1500 m (Robna kuća “FIT” , 2 kruga)
15,10  Veterani + 40 (M) 1500 (Robna kuća “FIT”).