Ostali sportovi

Novi projekat Udruženja sportskih novinara CG

| 07:11:2017 | 08:05:28


PRVI DIO PROJEKTA “PARAOLIMPIK“ KOJI REALIZUJU UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA I PARAOLIMPIJSKI KOMITET CRNE GORE ULAZI U ZAVRŠNU FAZU

Na redu posjete medijskim kućama

Prvi dio projekta „Paraolimik“, koji realizuje Udruženje sportskih novinara Crne Gore, uz partnerstvo Paraolimpijskog komiteta Crne Gore i podršku Zavoda za zapošljavanje ulazi u završnu fazu. Tromjesečna obuka osoba sa invaliditetom za zanimanje sportski novinar podrazumijevala je teorijski dio nastave, koji su realizovali poznati i priznati crnogorski sportski novinari iz različitih štampanih i elektronskih medija i sada slijedi praktični dio obuke.

-Uvodni praktični dio će biti produžetak teorijskog dijela nastave u redakciji. Danas smo posjetiti Televizuju Pink M, gdje su polaznici naše škole bili u prilici da obiđu televizuju, sve redakcije, sa posebnim akcentom na sportsku redakciju. Domaćini su nam bili urednik sportske redakcije Igor Ćulafić, koji je i jedan od predavača i glavni i odgovorni urednik Pink M televizije Ivana Šebek, rekao je Todor Brajković, PR projekta. Odmah za srijedu smo dogovorili posjetu dnevnim novinama Dan, gdje ćemo polaznike i praktično upoznati kako izgleda rad u štampanim medijima, a onda ćemo početi sa odlascima na utakmice i druga sportska takmičenja, konferencije za novinare ... Nastavićemo sa posjetama drugim medijskim kućama, ne samo u Podgorici već i u drugim mjestima, kako bi ih upoznali i sa funkcionisanjem lokalnih medija, rekao je Todor Brajković.

Iz Udruženja sportskih novinara Crne Gore je saopšteno da su aktivnosti planirane projektom sprovodjene prema akcionom planu i da nije bilo kašnjenja.

-Za sada ide sve po planu i predviđenom dinamikom. Teorijski dio nastave, koji je obuhvatao nastavne cjeline iz osam predmeta: Uvod u novinarstvo, Oblici novinarskog izražavanja, Teorija sporta sa pravilima, Istorija fizičke kulture i olimpizma, Komunikacije u sportu, Teorije i tehnike novinarstva, Sportski menadžment i Funkcionalni novinarsko-publicitički stilovi je u potpunosti sproveden u djelo. Veoma smo zadovoljni jer su polaznici redovno, gotovo bez izuzetka  prisustvovali svim predavanjima i aktivno učestvovali u radu, tako da vjerujemo da će tako biti i ubuduće, rekao je Todor Brajković, PR projekta „Paraolimpik“   .