Ostali sportovi

U Sutomoru od sjutra do nedjelje šesnaesta Motorijada

| 06:09:2018 | 11:57:28


Manifestacija internacionalnog i tradicionalnog „moto samita“ već 16. godina zaredom se održava u organizaciji i pod pokroviteljstvom Company “LLOYD” iz Sutomora.  “Sutomorski internacionalni moto susret” sa prostora bivše SFRJ,  pod nazivom “Dani motorijade u Sutomoru”,  ove godine  se održava 7.  8.  i  9.  septembr a 2018.

“Sutomorska septembarska motorijada” ušla je u internacionalni kalendar moto skupova, nalazi se na internet sajtu evropskih moto-asocijacija i u oblasti moto sporta dobila je svoje ustaljeno i značajno mjesto na prostoru Balkana i jugoistočne Evrope, jer je od samog nastanka postala tradicionalna i internacionalna manifestacija u Sutomoru i jedinstvena ceremonija ove vrste u Crnoj Gori i na Jadranskoj obali.

Ideja vodilja odnosno moto sazivanja “Lojdove motorijade” u Sutomoru jeste “sportskim druženjem i zabavom protiv droge i alkohola”, sa konkretnim ciljem “razvoj zdravog aktivnog, sportskog i rekreativnog turizma u Sutomoru”-Spiču-Baru-Crnoj Gori-EX Yugoslaviji-Balkanu i šire, kao što je i suština i smisao okupljanja motorista u Sutomoru obnavljanje starih i uspostavljanje novih prijateljstava i drugarskih veza između motorista i sportista uopšte, kao i između bratskih južnoslovenskih i svih drugih naroda i narodnosti na Balkanu i u Evropi uopšte, pod parolom “nekadašnje Jugoslovensko blagostanje ponovo na jednom mjestu i zauvjek”.
 
Ove godine organizatoru je najavljeno preko  500 motora-motorista  (+ prateći konvoji auta i motorizovana logistika) iz svih krajeva svijeta koji će doći u Spič i Sutomore i svojim prisustvom uveličati ovaj jedinstveni moto-spektakl u Crnoj Gori i upotpuniti turističko-manifestacionu ponudu Sutomora i Crnogorskog primorja u cjelini.

Organizator “Sutomorske septembarske motorijade” - (Company “LLOYD”-Sutomore) ispunio je sve sportsko-manifestaciono-internacionalne kriterijume, profilacije, predispozicije, obaveze, uslove, norme i standarde kojima podliježu organizacije i manifestacije ove vrste motorističkog okupljanja koje je prvenstveno bazirano na susretljivom i iskrenom druženju i zabavi motorista, isključujući bilo kakva rizična takmičenja, akrobacije i egzibicije sa motorima, osim laganih, opuštajućih i ustaljenih sportsko-zabavnih moto-defilea, igara i takmičenja bez učešća motora, sa čime je isključena svaka mogućnost bilo kakvog rizika i problema.

U danima motorijade kao i nakon tog perioda, organizator je obezbjedio besplatan, uređeni i opremljeni “moto kamp” sa preko 2.000 (dvije hiljade mjesta za šatore), i u kampu su zadovoljeni svi plansko-organizacioni, higijensko-tehnički i drugi uslovi, kao i zabavno-muzički i sportsko-takmičarski program sa definisanom programskom šemom, konkretnim tajmingom i redosledom poteza tokom samog ceremonijalnog događaja.


Organizator je obezbjedio besplatan i bogat “bajkerski ručak” centralnog dana motorijade i posle završetka manifestacije obezbijeđen je besplatan kampovski smještaj za sve motoriste koji dođu u Sutomore i koji žele da nakon  motorijade  produže svoj boravak u Sutomoru i na Crnogorskom primorju.

Organizatori naglašavaju da su motoristi koji dolaze u našu sredinu većinom ugledni i materijalno dobrostojeći ljudi koji širom Balkana i Evrope posjećuju sve značajnije moto skupove i moto manifestacije i najdirektniji i najoriginalniji su propagatori sportskog turizma, a očekuje se i učešće velikog broja i ostalih turista koji će uveličati ovaj moto spektakl u Sutomoru.

 
PROGRAM  MANIFESTACIJE  MOTORIJADE  «LLOYD  2018.»  - SUTOMORE – SPIČ – Montenegro  -  EX   YUGOSLAVIA

Početak MOTO  SKUPA petak  07.   SEPTEMBAR   2018.g.,  u   08. 00.  časova.
Centralni  dan  MOTO    SKUPA subota 08.   SEPTEMBAR   2018.g.  (trajanje  24. sata)
Završetak    MOTO SKUPA nedjelja 09.   SEPTEMBAR   2018.g.,  u  24. 00.  časova.
 
Cilj  održavanja  MOTO  SKUPA  je  popularizacija  i  razvoj  moto  sporta i  aktivnog turizma,  održavanje  drugarskog  saosjećanja  i  poštovanja,  i  očuvanje  sportskog  duha  i  sporta  uopšte,  kao  i  ponovno  povezivanje  svih  sportista  sa  prostora  EX  Yugoslavie.
 
PROGRAM  MOTORIJADE:
 
PETAK,  07.  SEPTEMBAR     2018. g.,   PRVI  DAN  MOTO  SKUPA:
 
-OD  08.00  DO  22.00 h,    organizovano  okupljanje  motorista,  smještaj  motorista,  međusobno  upoznavanje  motorista,  razmjenjivanje  iskustva  i  mišljenja  među  motoristima,  upoznavanje  motorista  sa  programom  motorijade,  prikupljanje  prijava  za  sportske  igre  i  nadmetanja,  i  lagani  zabavno-rekreativni  i  relaksirajući  program  za  sve  motoriste-goste  motorijade uz aktivnu muziku.
-OD  22.00  DO  24.00 h,   KONCERT  ROCK GRUPA   iz   EX YUGOSLAVIE.
 
SUBOTA,    06.  SEPTEMBAR     2018. g.,    CENTRALNI  DAN  MOTO  SKUPA   -   CENTRALNI   TERMIN   MOTORIJADE:
 
-OD   08.00.  DO   15.00h,    zabavno-rekreativni  odmor,  okupljanje  i  zabava  motorista  na  zakazano  mjesto.
-OD   15.00.  DO   17.00h,    prikupljanje  podataka  o  učesnicima  za  sportska  takmičenja  i  nadmetanja  u  predviđenim  sportskim  disciplinama  određenim  programom  motorijade,  dodjela  zahvalnica,  predstavljanje  pravilnika  ponašanja  za motoriste  tokom  defilea  i  objavljivanje  trase  puta  za  defile.
-OD   17.00.  DO   18.00h,    «SVEČANA  LAGANA  VOŽNJA»  GRADSKIM  ULICAMA – *MOTO  DEFILE*.  (TRASU  I  PRAVCE  KRETANJA   ODREĐUJE   ORGANIZATOR  MOTORIJADE  UZ  SAGLASNOST  DRŽAVNIH  ORGANA  REDA  I  MIRA  I  UZ  PRATNJU  NADLEŽNIH   SLUŽBENIH  VOZILA).
-OD   18.00.  DO   20.00h,    ZABAVNO-REKREATIVNO  SPORTSKO  VRIJEME,  OBJAVLJIVANJE   IMENA  MOMČADI  I   DJEVOJČADI  (GRUPNO  I  POJEDINAČNO)  KOJI  SU  PRIJAVLJENI  ZA  SPORTSKE  IGRE  I  NADMETANJA,  KAO   I  SAM  ZVANIČNI  I  SVEČANI  POČETAK  SPORTSKIH  NADMETANJA  NA  MOTORIJADI  «LLOYD–SUTOMORE - 2007».
-OD   20.00.  DO   21.00h,    vrijeme  večere,  uz  odgovarajuću  rock-bajkersku  muziku  i  pasivno-kreativnu  zabavu, sa prijatnim iznenađenjima.
-OD   21.00.  DO   21.15h,    vrijeme  predaha  i  pripreme  za  nastavak  sportskih  nadmetanja.
-OD   21.30.  DO   23.30h,    NASTAVAK  SPORTSKIH  NADMETANJA  I  TAKMIČENJA  UZ  MUZIKU.
-OD   23.30.  DO   24.00h,    proglašenje  pobjednika,  uručenje  nagrada,  zahvalnica,  diploma  i  zvaničan  završetak  sportskih  igara  za  subotu.
-OD   24.00h   DO  02.00h,    (početak nedjelje)  zabavno-rekreativni  program  i  «ranojutarnje  druženje,  rekreacija  i  zabavljanje»   motorista  učesnika  «Lojdove  motorijade.
 
NEDJELJA,    09.  SEPTEMBAR     2018. g.    TREĆI   DAN  MOTORIJADE:
 
-OD  00.00h  (subota  poslije  ponoći)   DO  02.00h,     zabavno-rekreativni  i  relaksirajuće-kreativni  program.
-OD  02.00.  DO  10.00h,     vrijeme  odmora  i  spavanja  motorista  u  organizovanom  MOTO  CAMPU  «LLOYD».
-OD  10.00.  DO  11.00h,     vrijeme  doručka  i  odmora.
-OD  11.00.  DO  13.00h,     nastavak  i  proširenje  sportskih  igara  i  nadmetanja  na  motorijadi.
-OD  13.00.  DO  15.00h,     vrijeme  ručka  i  odmora. -  svečani  «BAJKERSKI  RUČAK»  u  «MOTO CAMPU  *LLOYD*» - SUTOMORE.
-OD  15.00.  DO  20.00h,     zabavno-rekreativno-sportsko-turistički  program  slobodnog  izbora  za  motoriste.
-OD  20.00.  DO  21.00h,     vrijeme  večere,  odmora  i  dodjela  preostalih  nagrada  za  postignute  rezultate.
-OD  21.00.  DO  24.00h,     MUZIČKI  PROGRAM  UZ  BAJKERSKU  MUZIKU,  I  ZAVRŠETAK  MOTORIJADE.