Ostali sportovi

Druga Južnojadranska regata 2018; Bar – Herceg Novi

by Ilija Kovačević | 10:05:2018 | 18:11:50


U okviru svečanosti 70 godina od osnivanja Jedriličarskog kluba „Jugole Grakalić“ iz Herceg Novog, u Baru će u subotu 12. maja startovati  II Južno jadranska jedriličarska regata , Bar –Herceg Novi, prema svim propisima i  standardima.

Regata će se odvijati prema planiranom programu, a početak manifestacije je već u petak 11. maja kada se u toku dana očekuje dolazak učesnika. Svim jedrilicama, učesnicima regate obezbijeđen je vez u marini Bar.

Nakon dolaska jedrilica, obaviće se sastanak skipera, a istog dana u petak za  20:00 h planiran je koktel za učesnike i sve ljubiltelje nautike.

Cjelokupni program će biti obogaćen koncertom barske grupe Academia i violinistkinje Dine Desančić.

Start regate je zakazan za subotu 12. maj u 10:00 h.

II Južnojadransku regatu u Baru podržali su AD  Marina Bar, TO Bar, Plantaže „13.Jul“, Opština Bar, YC Jug, Uprava pomorske sigurnosti Bar i Lučka Kapetanija Bar i ostali prijatelji..

U cilju razvoja i unapredjenja nautike i nautičkih sportova, promovisanja Bara kao značajne turističko- nautičke i regatne destinacije, marina Bar sa svojim prijateljima,  kao i ranijih godina podržava regate koje se organizuju u barskom akvatorijumu kao  i ostala dešavanja na području marine i grada Bara, sa željom  da se zajednički napravi pozitivna atmosfera kako za same učesnike, goste tako i za gradjane Bara i ljubitelje maritimnih aktivnosti, da se postave  temelji razvoja novih aktivnosti u Baru i usmjerenja turističkog razvoja Bara sa svim obilježjima mediteranskog grada.

Ciljevi su da se kroz prožimanje marinskih aktivnosti i sadržaja, poboljša kvalitet sredine i centar grada  poveže sa gradskom marinom koja svojim sadržajima treba da uokviri turističku ponudu grada.


UPUTSTVO ZA JEDRENJE NA REGATI

U okviru svečanosti 70 godina od osnivanja kluba "Jugole Grakalić"
II    “JUŽNOJADRANSKA REGATA ” 12. 05. 2018
Bar – Herceg Novi
            
I- Pravila takmičenja
 
Regata će se jedriti u organizaciji jedriličarskog kluba ”Jugole Grakalić” , Turisticke organizacije Herceg Novi, Agencije za upravljanje lukom Skver, Marine Bar, TO Bar, YC Jug i prijatelja iz Bara,
Regata će se odvijati prema sljedećim pravilima:
  • Regatna pravila  WS 2017-2020;
  • Posebni propisi za regate na otvorenom moru (Offshore Special Regulations WS) za regate 4 kategorije ;
  • Propisi nacionalnih saveza za regate na otvorenom moru;
  • Pravilnik za regate Krstaša CJS;
  • Raspisom za regatu;
  • Uputstvima za Regatu (u slučaju neusaglašenosti Raspisa i Uputstva uvijek će se primjenjivati ova poslednja);
  • Uputstvima Regatnog i Sudijskog odbora.
 
II- Program takmičenja
 
Regata će se odvijati prema sledećem programu:

Petak  11.05.2018.   Dolazak jedrilica u toku dana, vez u marini Bar obezbijeđen uz najavu
Petak 11.05. 2018.   U Marini Bar sastanak skipera (uputstva, meteo bilten,
19:30/20:00 h  koktel, welcome party

Subota 12.0508.00h poslednji rok za prijavu;
08.00h briefing kormilara
10.00h start regate
21.00h koktel party i dodjela nagrada, Škver, Herceg Novi

*  Nedelja, 10. Jun  Centralna svečanost povodom 70 godina od osnivanja kluba, Škver, HN
                                
                                     III- Prijave i startnina 
 
Sve prijave moraju biti dostavljene kancelarijama Klubova organizatora na propisanom obrascu. 
Prijave moraju biti propraćene sa:
  • Za klase Open i Montenegro open zakonom predviđenim dokumentima za plovidbu.
  • Uplatom startnine kako slijedi:
 
Jedrilice     do            10.00m                                 20,00 €
Jedrilice     preko       10.00m                                 30,00 €

IV- Regatno polje
Regatno polje je na ruti Bar – Herceg Novi
 
V- Skraćenje kursa
Pomoćni cilj. U zavisnosti od vjetra, Petrovac, Sv. Stefan ili Bigovo.
Pomoćni start. Ako ne bude vjetra Buljarice Sv. Stefan, Budva ili Bigovo.
 
VI- Procedura starta i signali
Linija starta: zamišljena linija izmedju oznake regatnog polja i crveno - bijelog koplja na brodu Regatnog odbora

Redoslijed i signali starta:
10 minuta - Podiže se zastava “R” MSK
5  minuta - Uz zastavu “R” podiže se zastava “I” MSK.
1 minuta – zastava “I” se spušta
Start - Spuštanje zastave “R” MSK označiće start. Svi signali starta biće propraćeni i zvučnim signalima. Vizuelni signal je izvršni.
 
VII- Opozivi
Pojedinačni opoziv: Ukoliko bilo koja jedrilica, u periodu zadnjeg minuta, povrijedi liniju starta ili njenih produžetaka, dužna je da se odmah vrati na predstartnu stranu linije starta, preko jednog od njenih produžetaka i ispravno startuje. Ukoliko tako ne postupi, nakon signala starta biće istaknuta zastava “X” MSK, uz jedan zvučni signal, sve dok ta jedrilica ne postupi po navedenoj proceduri i ispravno startuje, a najduže četiri minuta, nakon čega će zastava “X” biti spuštena bez obzira da li se jedrilica koja je napravila prekršaj iskupila.

Opšti opoziv: Ukoliko više od polovine jedrilica klase koja startuje, koje pritom nije moguće identifikovati, u periodu trajanja zadnjeg minuta povrijedi liniju starta ili njenih produžetaka, ili ukoliko dođe do greške u proceduri starta, daće se opšti opoziv isticanjem zastave “PRVI PONAVLJAČ” MSK. Pripremni signal za novi start opozvane klase daće se minut nakon spuštanja prvog ponavljača.

VIII- Vremensko ograničenje
Ograničeno vrijeme trajanja jedrenja je do 20.30h.

IX- Cilj 
Ukoliko ne bude skraćenja
Linija cilja je zamišljena linija izmedju plutače i svetionika na gradskom mulu, Škver, HNovi.
Oznaka cilja je plava zastava na gradskom mulu, Škver, HNovi, kod svetionika.
Završetak regate za sve jedrilice, nakon što su izvršile svoje kaznene obaveze, ako ih imaju, je kada bilo koji dio trupa ili posade jedrilice, u normalnom položaju, predje liniju cilja.

X- Protesti
 Protesti se prilažu na kopnu, u skladu sa Regatnim pravilima WS uz pristupninu od 30 €.

XI- Odjeća i oprema takmičara
 Sve jedrilice treba da posjeduju odgovarajuću opremu u skladu sa pravilima sigurnosti na moru  i pravilima CJS-a za regate ovog tipa.

XII- Bodovanje
Plasman jedrilica će biti formiran na osnovu pravilnika o razvrstanju jedrilica – krstaša u grupe CJS-a . Smatraće se da je formirana klasa ukoliko se prijavi najmanje 3 jedrilice u njoj, a ukoliko se to ne postigne Regatni odbor zadržava pravo da formira grupe – klase u skladu sa karakteristikama broda prema većoj ili manjoj klasi.

XIII – Nagrade
Obezbjedjene su nagrade za prvoplasirane brodove iz svake klase

XIV- Odgovornost
U skladu sa temeljnim pravilom “4” Regatnih pravila, biće isključiva odgovornost svake jedrilice da startuje ili da nastavi regatu, a svi Takmičari učestvuju u regati na sopstveni rizik i na sopstvenu odgovornost u svakom smislu.
Organizatori se ograđuju od bilo koje odgovornosti za štete koje bi mogle pretrpjeti osobe i/ili stvari, bilo na kopnu ili na vodi, uslijed njihovog učešća na ovoj regati. Isključiva je odgovornost svakog brodovlasnika ili njegovog punomoćnika da odluči, na osnovu sposobnosti posade, jačine vjetra i stanja mora, vremenske prognoze i svega ostalog što treba da predvidi dobar  mornar, da li da izađe na more i učestvuje u regati ili da je nastavi.

XV- Oglašavanje
Sve izmjene ovog uputstva za jedrenje biće oglašavane na oglasnoj tabli, a najkasnije pola sata prije početka jedrenja.
 
U ORGANIZACIONOM ODBORU su; Saša Keković- predsjednik, Predrag Vukčević, Jovica Rašović, Ilija Vučković, Vesna Mijomanović - sekretar regate, Dragan Lekić, Radovan Orlandić i Tomisalv Markolović. 
 
U REGATNOM ODBORU su;  Siniša Samac – predsjednik Regatnog odbora, Roman Palavršić, Uprava pomorske sigurnosti Safet Kocan i Lucka kapetanija Predrag Ratković.
 
PROTESTNI ODBOR

Jovica Rašović – predsjednik PO  
 
U POČASNOM ODBORU su; Đuro Musić, Opština Bar, TO Bar / Sanja Mitrović i YC Jug. 
   
Herceg Novi, 16.04.2018.g.      Regatni odbor