Ostali sportovi

Sanja Đurnić uspješno završila seminar EAF u Bugarskoj

| 25:02:2018 | 17:31:14


Trener atletskog kluba “Sanja” iz  Bara  Sanja Đurnić predstavnik ASCG, uspješno je danas završila seminar Evropske Atletske Federacije za realizaciju Projekta “Dječija atletika”.

Seminar je održan Samokovu – Bugarska od 21.do 25.februara, na kojem je učestvovao 51 predstavnik zemalja članica EAF-a.


Cilj  ovog seminara je bio, da polaznici koji su već završili prvi stepen obuke na nivou Balkanske federacije prije neku godinu, da se obuče za veći nivo koji otganizuje EAA  po programu IAAF-a, odnosno da mogu obučavati i prenositi svoja znanja kao budući instruktori u svojim atletskim federacijma.


Nakon uspješno završenog seminara, polaznici su dobili sertifikate IAAF-a,da mogu raditi kao predavači - nastavnici u svojim zemljama na daljoj edukaciji trenera i profesora u školama u cilju što uspješnije realizacije - prezentacije projekta “Dječije atletike” za uzrast 6 do 12 godina.